LOKALAK // LOCALES



Duela 18 urte hasi zuen Gazte Asanbladak bere ibilaldia, hasiera batean gazte aisialdiari bidea emanez.1995 ean egin zen Lokalen inguruko lehen apostua, Onena gaztetxea alegia.

Onena gaztetxea abuztuaren 14ean okupatu egin zen urte bateko ametsari ekinez. Ekimen hortan milaka lorpen izan ziren, azpimarragarria gaztetxea okupatu ondorengo lehen asanblada 100 ta piko pertsonakoa izan zela.

Hala ere gazteok kalean bukatu genuen.Horretarako hasi genuen kalean jarraitzen dugu dinamikak non ekimen ugari egin genitun. Hala ere hauteskundeak erortzear zirela ta entzunda udaletxeak lokal bat eskeini behar zigula, gazteok erabaki genuen lokal hori okupatzea. Berehala Ukarrek bere txakurrak bidali zituen ta hauek gazteok bortizki desalojatu gintuzten.

Udaletxearen ideiak ta nahiak ikusita kolektiboen arteko elkarlanarekin “Gazte Bai” dinamika piztu genuen. Dinamika horrekin gazte ugari bildu genuen ta ikusi genuen Atarrabiako gazteriak daukan potentzialidadea. Era berean udaletxearekin negoziaketetan hasi ginen baina dakigunez udaletxe honek negoziaketetarako duen disposizioa.
Dinamika hontan lokalei buruzko erreferendum bat egin genuen eta 300 gaztek baino gehio autokudeatutako udal lokal bati baietza eman zioten. Nahiz eta hainbeste lana egin ta hainbeste gazte bildu negoziaketak hautsi egin ziren udaletxeak ez zuelakoz atzera egiten , eta gazteok ezin genuen atzerago joan.

Urteak pasata kalean denbora luze emanez gero “Naranjitoen” kanpainari eman zitzaion hasiera.Kanpaina honek 3 epeetan zegoen banatuta.
..... - Ixildu (modu honekin erakutsi nahi genuen nola zegoen gure herriko gazteria)
..... - Kamara “Klaketa irudia” (grabaketa bat irudikatzen zuen)
..... - Akzioa (kuadrilengana jo genuen elkarrizketak egitera)

Lan honek hainbat irakaspen eman zizkigun eta ondorioz Zilbeti okupatu genuen (Irailaren 11 batean 2004. urtean) eta horrekin erakutsi genuen autokudeatutako proiektuek gazteongan duen onespena. Hemen hainbat kolektiboekin elkartzen joan ginen ikusi genuelakoz gazteok bat egin behar genuela eta honezkero Atarrabiako gazte kontseilua eratu zen.
Okupazioa ta ondorengo lehenengo asanbladan 130 gazte inguru parte hartu genuen, amets berri bat hasten zen eta guztion lanarekin burututako ametsa. Ametsa aurrera eraman nahi arren hiru hilabetetara deslojatu gintuzten eta baita ere zinegotziek berriz ere saldu gintuzten. Desalojo egunean aipatzekoa da Poliziek eragindako hainbat arrisku une, iada denok ezagunak ditugunak.

Nahiz eta desalojoa eman gazteok geure proiektua aurrera ateratzeko ideiarekin jarraitzen genuen eta Martxoan kale nagusiko bi etxe okupatu genituen. Penagarria zen etxeen egoera baina geu akondizionatzen hasi ginen.
Aldi berean sinadurak biltzen joan ginen ta baita hainbat denda,taberna,... atxikimenduak jasotzen “gaztok kudeatutako udal lokalak nahi ditugu” dinamikaren inguruan.Herriarengatik jasotako erantzuna ikaragarria izan zen baina sinadurekin uda hontan jarraituko dugu, beraz jendearen partehartze ta laguntza beharko dugu.

2005eko Uztailan erabaki genuen Irla deitzen den espazioa askatzea, horretarako eremua atondu ta geure ekintzak egiten hasi ginen. 500 metro karratu zituen eremu horretan aisialdi-leku bat egitea pentsa genuen, bankuekin, mahaiekin, eszenatoki batekin,... herriak nahi ez gero erabili zezakeen leku bat izateko asmoz. Hainbat gauza pentsatuak genituen han egitea (flamenco ikuskizuna,...) baina botereak beti bezala bortizki erakutsi zituen bere atzaparrak eta azkenik guk irlatik at egonda guk eraikitako guztia txikitu egin zuen Arvena empresa ta policía foralaren bitartez.

Otsailak 11n (2006), erabaki genuen Zilbeti ber-okupatzea,ikusi genuelakoz gazten topaleku fisiko bat behar genuela eta lehenengo hustutzearen ezkero urte bat baino gehiago hutsik eman zuela ikusita. Egun horretan bertan desalojatutak izan ginen hala ere ikusi izan ahal zen egindako hainbat ekintza eta ez hori bakarrik baita argi geratu zen gure aurrera jarraitzeko apostua.




Hace 18 años la gazte asanblada empezó su camino, dando comienzo a la primera actividad en el año 1995 apostando por locales. Es decir, el GAZTETXE ONENA.

El gaztetxe de Onena se ocupó el 14 de agosto insistiendo en el sueño de un año. En ese año se consiguieron mil cosas, es de subrayar que en la primera asamblea que se hizo al ocupar, era de más de 100 personas.

De todas formas, l@s jóvenes acabamos en la calle y empezamos una dinámica donde hicimos muchas actividades. Pero las elecciones estaban al caer y al escuchar que el ayunta-miento nos iba a hacer un local juvenil, l@s jóvenes ocupamos simbólicamente ese local. Enseguida Ukar mandó a sus perros y éstos nos desalojaron violentamente.

Viendo las ideas y haceres que tenía el ayunta-miento empezamos una nueva dinámica entre los colectivos llamada “Gazte Bai” (Joven Si) con esa dinámica juntamos a much@s jóvenes y pudimos ver la potencialidad que tiene la juventud de Atarrabia. Al mismo tiempo, empezamos a negociar con el ayunta-miento, pero ya sabemos la disposición que tiene este ayunta para negociar.
En esta dinámica hicimos un referéndum sobre locales y más de 300 jóvenes aprobamos esta dinámica. De todas formas, después de hacer tanto trabajo y juntar a tantos jóvenes se rompieron las negociaciones porque el ayunta no cedía y los jóvenes tampoco estábamos dispuestos a ceder.

Años más tarde, después de estar mucho tiempo en la calle se realizo una campaña mosqueo “Naranjitos”, dividida en tres etapas:
..... - Silencio (representaba como se encontraba la juventud del pueblo)
..... - Cámara “klaketa” (representaba un rodaje)
..... - Acción (empezaron las entrevistas con cuadrillas de Atarrabia)
Después de este trabajo, decidimos ocupar la casa de Zilbeti y con eso pudimos ver que todas las aprobaciones de l@s jóvenes daban su fruto. En la asamblea que hicimos al ocupar Zilbeti participamos cerca de 130 jóvenes. Empezaba un sueño nuevo y con el trabajo de tod@s l@s jóvenes hicimos realidad ese sueño. Aun así después de 3 meses nos volvieron a desalojar y l@s concejales nos volvieron a vender. Es de recordad el riesgo que nos impuso la policía en el día del desalojo. El cual lo conocemos tod@s .

Aunque se dio el desalojo l@s jóvenes seguíamos llevando nuestro proyecto adelante. El 4 de marzo ocupamos 2 casas de la calle mayor. Era lamentable la situación de las causas pero nosotr@s lo empezamos a acondicionar.
A la vez fuimos recogiendo firmas y también adhesiones de alguna tienda, bar... con el lema “Queremos locales municipales gestionados por la juventud”. La respuesta del pueblo fue increíble, y éste invierno seguiremos con las firmas adelante, por tanto necesitaremos la ayuda y la participación de la gente.

En agosto del 2005 decidimos liberar un espacio al que le llamamos “ la Isla ”. Tenía 500 m 2 y pensamos hacer un espacio de ocio alternativo para l@s jóvenes con bancos, mesas, escenario... Empezamos a hacer nuestras actividades. Teníamos tantas cosas pensadas para hacer…, una de ellas era una exhibición de flamenco, pero el poder, como siempre violentamente sacó sus garras, nos echaron y destrozaron todo el trabajo que habíamos realizado por medio de la empresa Arvena y la policía foral.

El 11 de febrero del 2006, después de que el antiguo gaztetxe llevara más de un año vacío, decidimos reocuparlo, puesto que había sido un punto de encuentro de muchos jóvenes del pueblo. Pero fuimos desalojados en ese mismo día, en el cual se pudo ver las diferentes actividades que organizamos en un solo día y en el que no nos faltaron ganas de seguir adelante.


 
menu
  Historia
  Aldizkariak
 
  menu nagusira itzuli