HISTORIOA // HISTORIA


Berez Atarrabiako Gazte Asanbladaren lehenengo hastapenak Oskarbi taldearekin eman ziren. Talde honek gehienbat Atarrabiako gazteon aisialdiari alternatibak jorratzen zituen, kontzertuak, irtenaldiak,... eskeiniz.
Ondoren gazte asanbladen boom-a aprobetxatuz Oskarbi taldea Atarrabiako Gazte Asanblada izatera pasa zen, aisialdi alternatibak jorratuz eta gazteondako lokalen eskaera bere gain hartuz. Baita ere erabakiak hartzeko modua eztabaidatu zen era asanblearioan egitea erabaki zen arte.

Zergatik asanblearioa?
Ba asanblada bezala funtzionatuz ez dago inor inorren menpe , honela guztien iritziak berdin balio dute eta honela ere ez dago jabegorik.
Beste berrikuntza bat Zilbeti gaztetxean gertatu zen. Gazte asanbladaren lana azkartzeko ta oparoagoa egiteko hiru lan-taldetan banatu egin zen: Auzolan, Komunikazio eta Aktibitateak.

AUZOLAN
Auzolan lan taldea gaztetxe batean eraikuntzaz arduratu egiten da baita garbiketaz ere. Hala ere lokalik ez dagoenean aktibitateetarako gauzak lortzea du helburu.

KOMUNIKAZIO
Lan talde honek gazte asanbladak egiten dituen gauzei bonbo ematea du helburu, gauza bakoitzeko planteamendu komunikatiboak eginez. Planteamendu hauen barnean , kartelak, pankartak, spot-ak,...

AKTIBITATEAK
Honek gehienbat arduratzen da gazte asanbladari aktibitateak proposatzea eta onartzen direnean aurrera eramatea.

Ez dugu ahaztu behar lan-talde guztiek proposamenak egiten dituztela eta oraindik ere asanblada dela proposamen hoien inguruan erabaki egiten duena.

 


De por sí, los primeros pasos de la gazte asanblada de Atarrabia, fueron con el grupo Oskarbi. Este grupo, más que nada trabajaba el tiempo libre alternativo con l@s jóvenes de Atarrabia ofreciéndoles konziertos, salidas... Después, aprovechando el boom de las gaztes asanbladas, el grupo Oskarbi paso a ser la gazte asanblada de Atarrabia, trabajando el tiempo libre alternativo y cogiendo para sí el trabajo de la demanda de locales. También se debatió la forma de tomar las decisiones hasta que se decidió hacerlo por medio de asambleas.

¿Por qué asamblearismo?
Porque funcionando mediante asamblearismo nadie es más que nadie, así todas las opiniones valen lo mismo y así no hay dominio.
Otra novedad ocurrío en el gaztetxe de Zilbeti. Para hacer el trabajo de la gazte asanblada más ameno y más fácil, se dividió en tres grupos de trabajo: Auzolan, comunicación y actividades

AUZOLAN
El grupo de auzolan se preocupa de la edificación y limpieza del gaztetxe. Cuando no hay local se preocupa de conseguir material para las actividades.

COMUNICACIÓN
Este grupo de trabajo se preocupa de darle bombo a las cosas que hace la gazte asanblada, haciendo un planteamiento comunicativo para cada cosa. Dentro de estos planteamientos están los carteles, las pancartas, los spot...

ACTIVIDADES
Est@s se preocupan más que nada de plantear actividades a la gazte asanblada y cuando se aprueban de sacarlas adelante.

No tenemos que olvidar que todos los grupos de trabajo hacen propuestas y que todavía es la asamblea la que decide en torno a esas propuestas.


 
menu
  Lokalak
  Aldizkariak
 
  menu nagusira itzuli