ALDIZKARIAK // REVISTAS

Aspaldian gazte asanbladaren baitan lan-taldetxo bat atera zen non Zirika aldizkaria sortu zela. Bere garaian askok eta askok izan ginen aldizkari hura hilabetero itxaroten genbiltzanak, oso ongi isladatzen baitzuen gure herriko egoera.

Hala ere Zirika galdu zen baina 2004-ko jaietan beste publikazio bat jaio egin zen.NOIZBEHINKAKARIA. Aldizkaritxo honek hilebetekari bat da non aktibitateei publizitate pixkat ematen zaion eta aldi berean herrian gertatzen diren gauzak islatzen dituen.

 

Hace un tiempo dentro de la gazte asanblada, surgió un grupo de trabajo que creo la revista Zirika. En aquellos tiempos much@s eramos l@s que esperabamos todos los meses la revista, ya que reflejaba muy bien la situación del pueblo.

La revista Zirika se perdió, pero en las fiestas del 2004 nació otra publicación: NOIZBEHINKAKARIA. En ésta revista mensual se le da un poco de publicidad a las actividades y ala vez refleja las cosas que ocurren en el pueblo.

 
menu
  Historia
  Lokalak
 
  menu nagusira itzuli