>> menu <<

Gazte asanblada landaetxe batera joan zen aurtengo zereginetaz hitz egiteko.

La gazte asanblada se fue de casa rural para hablar del curso 2005 2006.